Du er her: Forsiden  >  Om gjenåpning

Informasjon

Informasjon til den som begjærer gjenåpning av en straffesak og til fornærmede og nærmeste etterlatte er tilgjengelig for nedlasting. Det er også lagt ut informasjon om vilkårene for gjenåpning av ubegrunnede ankenektelser (ankesilingssaker) og kort informasjon om kommisjonen.

For å vise/skrive ut informasjonen, trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for eksempel Adobe Acrobat Reader.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215