Du er her: Forsiden  >  Kontakt

Kontakt

Postadresse
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo

Besøksadresse

Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo

 
Telefon og telefaks
Telefon: 22 40 44 00
Telefaks: 22 40 44 01

Kommisjonen har åpnings- og telefontid fra kl. 09.00 – 14.30

Organisasjonsnummer: 985 847 215

Personvernombud: Elisabeth Kjærheim


Internett
post@gjenopptakelse.no
http://www.gjenopptakelse.no

Fakturaadresse

Gjenopptakelseskommisjonen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Referanse: 2040hisa

Elektronisk faktura

Vi mottar elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet "Elektronisk Handelsformat (EHF). Elektroniske fakturaer sendes via vårt fakturamottak DFØ.
Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret vårt: 985 847 215 med referanse 2040hisa.

Informasjon til leverandører angående elektronisk faktura:
https://dfo.no/kundesider/regnskapstjenester/elektronisk-fakturabehandling/informasjon-til-leverandorer/


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215