Du er her: Forsiden  >  Avgjørelser

Avgjørelser

Under dette punktet ligger et sammendrag av henviste avgjørelser og enkelte andre avgjørelser av særlig offentlig interesse. Enkelte avgjørelser er i fulltekst. Begjæringer som ikke tas til følge eller blir forkastet publiseres normalt ikke på hjemmesiden.

Avgjørelser som gjelder gjenåpning av ubegrunnede ankenektelser gjengis veldig kort. Mer opplysninger om gjenåpning av denne type saker ligger under fanen ”Om gjenåpning”.

Fra og med 1. januar 2010 er alle avgjørelser fra kommisjonen publisert i fulltekst på Lovdata, se www.lovdata.no. Kommisjonen arbeider fortløpende med å legge ut også tidligere avgjørelser på Lovdata.

 

 

2010


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215