You are here: Front page  >  Contact information

Contact information

Postal address
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Postboks 2097 Vika 
NO-00125 Oslo
Norway  

Visiting address
Tordenskioldsgate 6
NO-0160 Oslo
Norway

Telephone and fax
Telephone: +47 22 40 44 00
Fax: +47 22 40 44 01

Internet
post@gjenopptakelse.no
http://www.gjenopptakelse.no


The Norwegian
CriminalCases Review Commission
Post address:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Visiting address:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Phone and fax:
Phone: 22 40 44 00
Fax: 22 40 44 01
E-mail:
post@gjenopptakelse.no