Du er her: Hovudsida  >  Kontakt
Kontaktinformasjon

Postadresse

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

Postboks 2097 Vika

0125 Oslo

 

Vitjingsadresse

Tordenskioldsgate 6

0160 Oslo

 

Telefon og telefax

Telefon: 22 40 44 00

Telefax: 22 40 44 01

 

Internett

post@gjenopptakelse.no

http://www.gjenopptakelse.noKommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215