Du er her: Hovudsida  >  Om gjenopning
Informasjon

Informasjon til dei som ber om gjenopning av ei straffesak og til fornærma og dei nærmaste etterlatne er tilgjengeleg for nedlasting. For å visa/skriva ut, treng du programvare for framsyning av PDF-dokument, til dømes Adobe Acrobat Reader.Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215