Du er her: Forsiden  >  Avgjørelser  >  2007  >  24.01.2007 (2006 0153) Narkotika

24.01.2007 (2006 00153) Narkotika - § 391 nr. 2b (avgjørelse fra EMD)

Se avgjørelse 14.12.2006-II - samme saksforhold.

Avgjørelsen av 24.01.2007 gjelder for person A.

                                 * * * * *

Det ble deretter avsagt ny dom i lagmanssretten. Straffen ble satt til 7 år.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215