Pressemelding 06.12.2006

Gjenopptakelseskommisjonen vil fredag 08.12.2006 kl. 11.00 offentliggjøre avgjørelsen av Fredrik Ludvig Fasting Torgersens begjæring om gjenopptakelse.

Avgjørelsen blir lagt ut på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no sammen med en pressemelding.

 

Janne Kristiansen
leder

Tlf.: 22 99 13 70


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215