31.08.2015 (2015/111) Fredrik Fasting Torgersen

Kommisjonens avgjørelse er tilgjengelig for nedlasting. For å lese dette dokumentet, trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for eksempel Adobe Acrobat Reader. 

 

 

Last ned avgjørelsen her.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 8026 Dep.
0030 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no