Du er her: Forsiden  >  Om kommisjonen

Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer

Kommisjonen er oppnevnt av Kongen i statsråd, og har fem faste medlemmer og tre varamedlemmer.

 • Lederen, nestlederen og ett av medlemmene skal ha juridisk embetseksamen.
 • Lederen utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på syv år uten adgang til gjenutnevning.
 • Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på tre år med adgang til én gjenoppnevning.

De oppnevnte medlemmene har til sammen solid og bred erfaring fra domstolene, påtalemyndigheten, forsvareryrket og fra samfunnslivet for øvrig:

 • Leder: Siv Hallgren
 • Nestleder: Sven Ole Fagernæs, advokat, Oslo
 • Medlem: Elin Ramleth Østli, revisor, Trysil
 • Medlem: Tor Ketil Larsen, overlege ved Stavanger Universitetssykehus og professor II, Universitetet i Bergen
 • Medlem: Dag Jodaa, tingrettsdommer i Rana tingrett
 • Varamedlem: Arne Gunnar Aas, advokat, Oslo
 • Varamedlem: Hanne Helle Arnesen, dommer i Agder lagmannsrett
 • Varamedlem: Timothy John Brennen, professor psykologi, Oslo

Egne utredere

I tillegg til heltidsansatt leder har kommisjonen et sekretariat på elleve ansatte, hvorav ni utredere. To av utrederne har politifaglig bakgrunn og syv er jurister. Utrederne har erfaring fra blant annet Kripos, Rettsmedisinsk institutt, Innsynsutvalget, Sivilombudsmannen og Justisdepartementet, samt domstolene.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215