Pressemelding 08.12.2008

Gjenopptakelseskommisjonen vil mandag 15.12.2008 kl. 11.00 offentliggjøre avgjørelsen av Arne Treholts begjæring om gjenåpning.

Avgjørelsen blir lagt ut på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no sammen med en pressemelding.

 

Janne Kristiansen
leder

Tlf.: 22 99 13 70


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215