Rubrik

Kommisjonen er oppnevnt av Kongen i statsråd, og har fem faste medlemmer og tre varamedlemmer.

  • Lederen, nestlederen og ett av medlemmene skal ha juridisk embetseksamen.
  • Lederen utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på syv år uten adgang til gjenutnevning.
  • Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på tre år med adgang til én gjenoppnevning.

De oppnevnte medlemmene har til sammen solid og bred erfaring fra domstolene, påtalemyndigheten, forsvareryrket og fra samfunnslivet for øvrig:

President

Fornavn Böckmann 

Competently

Titel

Fornavn Etternavn

Bakgrund

Titel

Fornavn Etternavn

Bakgrund

Titel

Fornavn Etternavn

Bakgrund

Titel

Fornavn Etternavn

Bakgrund

Titel

Fornavn Etternavn

Bakgrund

Egne utredere

I tillegg til heltidsansatt leder har kommisjonen et sekretariat på elleve ansatte, hvorav ni utredere. To av utrederne har politifaglig bakgrunn og syv er jurister. Utrederne har erfaring fra blant annet Kripos, Rettsmedisinsk institutt, Innsynsutvalget, Sivilombudsmannen og Justisdepartementet, samt domstolene.

Egne utredere

I tillegg til heltidsansatt leder har kommisjonen et sekretariat på elleve ansatte, hvorav ni utredere. To av utrederne har politifaglig bakgrunn og syv er jurister. Utrederne har erfaring fra blant annet Kripos, Rettsmedisinsk institutt, Innsynsutvalget, Sivilombudsmannen og Justisdepartementet, samt domstolene.

Egne utredere

I tillegg til heltidsansatt leder har kommisjonen et sekretariat på elleve ansatte, hvorav ni utredere. To av utrederne har politifaglig bakgrunn og syv er jurister. Utrederne har erfaring fra blant annet Kripos, Rettsmedisinsk institutt, Innsynsutvalget, Sivilombudsmannen og Justisdepartementet, samt domstolene.

Egne utredere

I tillegg til heltidsansatt leder har kommisjonen et sekretariat på elleve ansatte, hvorav ni utredere. To av utrederne har politifaglig bakgrunn og syv er jurister. Utrederne har erfaring fra blant annet Kripos, Rettsmedisinsk institutt, Innsynsutvalget, Sivilombudsmannen og Justisdepartementet, samt domstolene.

Pressemeldinger

Lorem ipsum dolor sit amet elitr sit consetetur sadipiscing.

Pressemeldinger

Lorem ipsum dolor sit amet elitr sit consetetur sadipiscing.

Pressemeldinger

Lorem ipsum dolor sit amet elitr sit consetetur sadipiscing.

(copy 1)

Leder

Siv Hallgren

Leder av kommisjon og sekretariat

Arbeidserfaring fra Justisdepartementet, konsulent i Direktoratet for Arbeidstilsynet, politifullmektig/adjutant, påtaleleder og konst. kriminalsjef i Politiet i Asker og Bærum, hodejeger i ISCO Group AS og advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Lea, Haavik & Helland og advokat og partner i Advokatfirmaet Elden DA. Har vært leder for bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen og var medlem av Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd, Tilregnelighetsutvalget og Særdomstolsutvalget og i Helsepersonellnemnda i tre år.