Informasjon

Informasjon til den som begjærer gjenåpning av en straffesak, og til fornærmede og nærmeste etterlatte er tilgjengelig for nedlasting. Det er også lagt ut informasjon om vilkårene for gjenåpning av ubegrunnede ankenektelser (ankesilingssaker) og kort informasjon om kommisjonen.

For å vise / skrive ut informasjonen trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for eksempel Adobe Acrobat Reader.