Skjema

Skjema for begjæring om gjenåpning av straffesak er tilgjengelig for nedlasting i Word og PDF. For å vise / skrive ut skjemaet i PDF trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for eksempel Adobe Acrobat Reader.

Utfylt og undertegnet skjema med eventuelle vedlegg sendes til Gjenopptakelseskommisjonen pr. post.