Skjema

Skjema for begjæring om gjenåpning av straffesak er tilgjengelig for nedlasting og innsending i  Altinn eller i Word og PDF. For å vise / skrive ut skjemaet i PDF trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for eksempel Adobe Acrobat Reader.

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/begjaring-om-gjenapning/

Word eller PDF utfylt skjema, undertegnes og sendes med eventuelle vedlegg til Gjenopptakelseskommisjonen pr. post eller via sikker digital forsendelse svarut.ks.no/edialog/mottaker/985847215.