Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

KORO - Kunst i offentlig rom

Tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord for kunsten i de oppgraderte lokalene til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Kunstnerne Vibeke Slyngstad (f. 1968) og Thorbjørn Sørensen (f. 1961) har begge produsert nye verk spesielt tilpasset Kommisjonens nyoppussede fellesarealer og møterom. Deres kunstneriske metode gir hver for seg assosiasjoner til Kommisjonens eget arbeid der tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord.

koro.no/prosjekter/kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/

Full drift og kapasitet tross Korona

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker jobber tilnærmet som normalt, men har inntil videre hjemmekontor og det er lite tilstedeværelse på kontoret. Vi har gode systemer for å håndtere våre oppgaver i denne ekstraordinære situasjonen.

Kommisjonsmøtene går som planlagt.
  
Vi har vanlig telefontid alle hverdager mellom kl. 09.00-14.30. Ønskes det å levere dokumenter må dette avtales på forhånd på telefon 22 40 44 00.                                                                                                                                                                                                                                            

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 27. - 28. januar 2021.

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2019 gjenåpnet 314 saker.