Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

Full drift og kapasitet tross Korona

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker jobber nå tilnærmet som normalt.

Vi har gode systemer for å håndtere våre oppgaver i denne ekstraordinære situasjonen.

Kommisjonsmøtene går som planlagt.
  
Vi har vanlig telefontid alle hverdager mellom kl. 09.00-14.30. 

 

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 26. og 27. august 2020.

Aktuelt

Gjenopptakelseskommisjonen deltok i dag på et seminar sammen med de engelske og skotske gjenopptakelseskommisjonene. Anledningen var at New Zealand har etablert sin første gjenopptakelseskommisjon. New Zealands kommisjon vil være i virksomhet fra 1. juli 2020. 

Vi gratulerer! 
 

https://www.ccrc.nz/

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2019 gjenåpnet 314 saker.