Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

Full drift og kapasitet tross Korona

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker jobber nå tilnærmet som normalt.

Vi har gode systemer for å håndtere våre oppgaver i denne ekstraordinære situasjonen.

Det planlagte kommisjonsmøtet i juni vil bli avholdt som videomøte. 
  
Våre lokaler er stengt for besøkende, men vi har som vanlig telefontid alle hverdager mellom kl. 09.00-14.30. 

 

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 17. og 18. juni 2020.

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2019 gjenåpnet 314 saker.