Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

Full drift og kapasitet tross Korona

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker jobber nå tilnærmet som normalt.

Vi har gode systemer for å håndtere våre oppgaver i denne ekstraordinære situasjonen.

Kommisjonsmøtene går som planlagt.
  
Vi har vanlig telefontid alle hverdager mellom kl. 09.00-14.30. 

 

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 13. - 15. oktober 2020.

Aktuelt

Gjenopptakelseskommisjonen vil fra 26. august 2020 gå over til nytt telefonsystem, men med samme telefonnummer.
Virksomhetens telefontid er fra kl. 09:00 til kl. 14:30.

Telefaksen vil fra samme dato ikke lengre være i drift.
Dokumenter kan sendes inn elektronisk via Altinn på vårt organisasjonsnummer 985 847 215 eller pr. post.
 

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2019 gjenåpnet 314 saker.