Kontakt

Postadresse
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo

Besøksadresse
Brynsalléen 4
0667 Oslo

Telefon 

Telefon: +47 22 40 44 00
 

Kommisjonen har åpnings- og telefontid fra kl. 09.00­­-14.30 (lunsjstengt mellom kl. 11.30 - 12.00)

Sikker postforsendelse til virksomheten kan sendes på følgende adresse: 

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/985847215

Organisasjonsnummer: 985 847 215

Personvernombud: Elisabeth Kjærheim

Internett
post@remove-this.gjenopptakelse.remove-this.no
www.gjenopptakelse.no

Fakturaadresse
Gjenopptakelseskommisjonen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Referanse: 2040hisa

Elektronisk faktura
Vi mottar elektronisk faktura/kreditnota på standardformatet EHF (elektronisk handelsformat). Elektroniske fakturaer sendes via vårt fakturamottak DFØ.
Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret: 985 847 215 med referanse 2040hisa.

Informasjon til leverandører angående elektronisk faktura: dfo.no