Skjema

Skjema for kravsmål om gjenopning av straffesak er tilgjengeleg for nedlasting i Word og PDF. For å vise / skrive ut skjemaet i PDF treng du programvare for framvising av PDF-dokument, til dømes Adobe Acrobat Reader.

Utfylt skjema med eventuelle vedlegg skal sendast til:

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
Pb. 2097 Vika
0125 Oslo