Skjema

Skjema for krav om gjenopning av straffesak er tilgjengeleg for nedlasting. For å visa/skriva ut skjemaet, treng du programvare for framsyning av PDF-dokument, til dømes Adobe Acrobat Reader.

Utfylt skjema med eventuelle vedlegg skal sendast til:

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
Pb. 2097 Vika
0125 Oslo