Gjenopptakingskommisjonen avgjer om ein domfelt med rettskraftig dom skal få behandla saka si på nytt av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheita og domstolane.

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste frå kommisjonen

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 7. og 8. desember 2022.

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2020 gjenopna 351 saker.