Kontakt

Postadresse
Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo

Besøksadresse
Brynsalléen 4
0667 Oslo

Telefon 
Telefon: +47 22 40 44 00
 

Kommisjonen har opnings- og telefontid kl. 09.00–14.30 (stengt for lunsj mellom kl. 11.30 - 12.00)

Sikker postsending til verksemda kan sendast på følgjande adresse:

https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/985847215

Organisasjonsnummer: 985 847 215

Personvernombod: Elisabeth Kjærheim

Internett
post@remove-this.gjenopptakelse.remove-this.no
www.gjenopptakelse.no

Fakturaadresse
Gjenopptakingskommisjonen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Referanse: 2040hisa

Elektronisk faktura
Vi tek imot elektronisk faktura/kreditnota i standardformatet EHF (elektronisk handelsformat). Elektroniske fakturaer må sendast via vårt fakturamottak DFØ.
Elektronisk adresse er organisasjonsnummeret vårt: 985 847 215 med referanse 2040hisa.

Informasjon til leverandørar om elektronisk faktura: dfo.no