Informasjon

Informasjon til den som søkjer om gjenopning av ei straffesak, og til krenkte og nærmaste etterlatne er tilgjengeleg for nedlasting. Det er også lagt ut informasjon om vilkåra for gjenopning av ugrunna ankenektingar (ankesilingssaker) og kort informasjon om kommisjonen. For å vise / skrive ut informasjonen treng du programvare for framvising av PDF-dokument, til dømes Adobe Acrobat Reader.