(2009 0043) Narkotika

§ 391 nr. 3 (nye omstendigheter)

Se avgjørelse 04.11.2009 (2009 0040) – samme saksforhold.