Avgjørelser

Under dette punktet ligger et sammendrag av avgjørelser om gjenåpning og enkelte andre avgjørelser av særlig offentlig interesse. Enkelte avgjørelser er i fulltekst. Begjæringer som ikke tas til følge eller blir forkastet, publiseres normalt ikke på hjemmesiden.

Avgjørelser som gjelder gjenåpning av ubegrunnede ankenektelser gjengis veldig kort. Mer opplysninger om gjenåpning av denne type saker ligger under fanen ”Om gjenåpning”.

Fra og med 1. januar 2010 er alle avgjørelser fra kommisjonen publisert i fulltekst på Lovdata, se www.lovdata.no