Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2019

11.12.2019 Baneheia-saken

Det blir ikke fattet vedtak i Baneheia-saken før jul.

Kommisjonen tar sikte på å drøfte saken videre i kommisjonsmøte 22. – 23. januar 2020.