Fredrik Fasting Torgersen

Gjenopptakelseskommisjonen vil fredag 08.12.2006 kl. 11.00 offentliggjøre avgjørelsen av Fredrik Ludvig Fasting Torgersens begjæring om gjenopptakelse.

Avgjørelsen blir lagt ut på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no sammen med en pressemelding.


Janne Kristiansen
leder