Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2006

Fredrik Fasting Torgersen

Gjenopptakelseskommisjonen vil fredag 08.12.2006 kl. 11.00 offentliggjøre avgjørelsen av Fredrik Ludvig Fasting Torgersens begjæring om…