Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2015

Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Ludvik Fasting Torgersen ble ved Eidsivating lagmannsretts dom av 16. juni 1958 funnet skyldig i voldtektsforsøk og drap på en 16 år gammel…