Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2024

15.03.2024 Manshaus-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at begjæringen om gjenåpning av Asker og Bærum tingretts dom 11. juni 2020, skal tas til følge.

Gjenop…