Gjenopptakingskommisjonen avgjer om ein domfelt med rettskraftig dom skal få behandla saka si på nytt av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheita og domstolane.

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste frå kommisjonen

Full drift og kapasitet trass Korona

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker jobbar no tilnærma som normalt.

Vi har gode system for å handtera oppgåvene våre i denne ekstraordinære situasjonen.

Det planlagde kommisjonsmøtet i juni vil bli halde som videomøte. 
  
Lokala våre er stengde for besøkande, men vi har vanleg telefontid alle kvardagar frå kl. 09.00 til kl. 14.30.

 

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 5. - 6. mai 2021.

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2020 gjenopna 351 saker.