Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2023

15.06.2023 - Andersen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne den frifinnende delen av Kristiansand byretts dom av 1. juni 2001 vedrørende Jan Helge Andersen…