Arne Treholt

Gjenopptakelseskommisjonen vil mandag 15.12.2008 kl. 11.00 offentliggjøre avgjørelsen av Arne Treholts begjæring om gjenåpning.

Avgjørelsen blir lagt ut på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no sammen med en pressemelding.


Janne Kristiansen
leder