Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Fasting Torgersens begjæring om gjenåpning

På bakgrunn av medias omtale av Fredrik Fasting Torgersens siste gjenåpningsbegjæring har Gjenopptakelseskommisjonen funnet å ville klargjøre følgende:

Fredrik Fasting Torgersen ble i 1958 dømt for drap på en 16 år gammel pike i Skippergata i Oslo. Han har i ettertid fremsatt begjæring om gjenåpning av denne straffesaken to ganger for ordinære domstoler. Begge begjæringer har blitt avslått av Høyesteretts kjæremålsutvalg - i henholdsvis 1976 og 2001.

Etter at Gjenopptakelseskommisjonen var opprettet, fremsatte Torgersen ny begjæring om gjenåpning i 2004. Gjenopptakelseskommisjonen avslo denne begjæringen i desember 2006.

Torgersen fremsatte ny begjæring om gjenåpning i juli 2007. Dette var en foreløpig begjæring, som ble bebudet utfylt og presisert senere. Sluttinnlegg fra Torgersens forsvarer, advokat Erling Moss, ble mottatt av Gjenopptakelseskommisjonen våren 2009. Den samlede begjæring ble deretter oversendt påtalemyndigheten, som tar sikte på å gi sin uttalelse til kommisjonen i løpet av inneværende år.

Gjenopptakelsesbegjæringer kan etter loven fremsettes utbundet av foreldelsesfrister. Det er heller ingen begrensninger i hvor mange ganger en straffesak kan begjæres gjenåpnet. Den nye begjæringen fra Fredrik Fasting Torgersen behandles av Gjenopptakelseskommisjonen i samsvar med ordinær og etablert praksis.


Janne Kristiansen
leder