Priv. til red.

Gjenopptakelseskommisjonen vil i ekstarordinært møte i morgen torsdag 9. juni 2011 treffe avgjørelse i spørsmålet om gjenåpning av Treholt-saken. Avgjørelsen vil bli offentliggjort i kommisjonens lokaler i Teatergata 5, Oslo (1. etasje) kl 13.30 presis. Kommisjonens leder Helen Sæter vil presentere avgjørelsen og svare på spørsmål fra media.

Avgjørelsen og et sammendrag vil bli delt ut etter møtet med media. Det samme materialet vil også bli lagt ut på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no.

Spørsmål om ovenstående kan rettes til kommisjonen ved kontorsjef Hildegunn Sandhalla på mobiltelefon 472 92 871.