Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2014

Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Fasting Torgersen anla i 2011 søksmål mot staten ved Gjenopptakelses-kommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser av 2006 og 2010 er…