Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2014

Flytningkonvensjonen

Kommisjonen har gjenåpnet en sak der en asylsøker var dømt i tingretten for å ha benyttet falske dokumenter ved innreise til Norge (straffeloven § 182…

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen fremsatte den 31. mars 2014 begjæring om gjenåpning for kommisjonen av den såkalte Baneheiasaken, hvor han i 2002 ble dømt i Agder…