Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Fasting Torgersen ble i 1958 dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo til fengsel på livstid og 10 års sikring.  

Han fremsatte i 2004 begjæring om gjenopptakelse av straffesaken overfor Gjenopptakelseskommisjonen, som ved avgjørelse 8. desember 2006 besluttet ikke å ta begjæringen til følge. 17. juli 2007 fremmet Torgersen ny begjæring om gjenåpning. Denne er nå behandlet og kommisjonen fant ikke at det var grunnlag for gjenåpning.

Avgjørelsen er lagt ut på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no