Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2023

04.09.2023 - Dagmamma-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at den domfeltes begjæring om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 26. april 2019 i den såkalte…

15.06.2023 - Andersen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne den frifinnende delen av Kristiansand byretts dom av 1. juni 2001 vedrørende Jan Helge Andersen…