Avgjerder

Under dette punktet ligg eit samandrag av avgjerder om gjenopning og enkelte andre avgjerder av særleg offentleg interesse.

Enkelte avgjerder er i fulltekst. Kravsmål som ikkje blir tekne til følgje eller blir forkasta, blir normalt ikkje publiserte på heimesida.

Avgjerder som gjeld gjenopning av ugrunna ankenektingar, får ei veldig kort attgiving. Fleire opplysningar om gjenopning av denne typen saker ligg under fana «Om gjenopning».

Frå og med 1. januar 2010 er alle avgjerder frå kommisjonen publiserte i fulltekst på Lovdata, sjå www.lovdata.no

Avgrens søk

2023

2022

2021

2019

2016

2015

2010

(2009 0056) Drap

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet eller nytt bevis egnet til å føre til frifinnelse) - tilregnelighet

2008

2007

2006