Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2014

Flytningkonvensjonen

Kommisjonen har gjenåpnet en sak der en asylsøker var dømt i tingretten for å ha benyttet falske dokumenter ved innreise til Norge (straffeloven § 182…

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen fremsatte den 31. mars 2014 begjæring om gjenåpning for kommisjonen av den såkalte Baneheiasaken, hvor han i 2002 ble dømt i Agder…

Fredrik Fasting Torgersen - Anke

Fredrik Fasting Torgersen anla i 2011 søksmål mot staten ved Gjenopptakelseskommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser av 2006 og 2010 er…

Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Fasting Torgersen anla i 2011 søksmål mot staten ved Gjenopptakelses-kommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser av 2006 og 2010 er…