Pressemeldinger / Nytt fra kommisjonen

2024

15.03.2024 Manshaus-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at begjæringen om gjenåpning av Asker og Bærum tingretts dom 11. juni 2020, skal tas til følge.

Gjenop…

2023

04.09.2023 - Dagmamma-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at den domfeltes begjæring om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 26. april 2019 i den såkalte…

15.06.2023 - Andersen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne den frifinnende delen av Kristiansand byretts dom av 1. juni 2001 vedrørende Jan Helge Andersen…

2022

2021

2019

11.12.2019 Baneheia-saken

Det blir ikke fattet vedtak i Baneheia-saken før jul.

Kommisjonen tar sikte på å drøfte saken videre i kommisjonsmøte 22. – 23. januar 2020.

2016

2015

Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Ludvik Fasting Torgersen ble ved Eidsivating lagmannsretts dom av 16. juni 1958 funnet skyldig i voldtektsforsøk og drap på en 16 år gammel…

2014

Flytningkonvensjonen

Kommisjonen har gjenåpnet en sak der en asylsøker var dømt i tingretten for å ha benyttet falske dokumenter ved innreise til Norge (straffeloven § 182…

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen fremsatte den 31. mars 2014 begjæring om gjenåpning for kommisjonen av den såkalte Baneheiasaken, hvor han i 2002 ble dømt i Agder…

Fredrik Fasting Torgersen - Anke

Fredrik Fasting Torgersen anla i 2011 søksmål mot staten ved Gjenopptakelseskommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser av 2006 og 2010 er…

Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Fasting Torgersen anla i 2011 søksmål mot staten ved Gjenopptakelses-kommisjonen med påstand om at kommisjonens avgjørelser av 2006 og 2010 er…

2011

Arne Treholt

Kommisjonens sammendrag er tilgjengelig for nedlasting. For å lese dette dokumentet, trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for…

Priv. til red.

Gjenopptakelseskommisjonen vil i ekstarordinært møte i morgen torsdag 9. juni 2011 treffe avgjørelse i spørsmålet om gjenåpning av Treholt-saken.…

Arne Treholt

GJENOPPTAKELSESKOMMISJONENS BEHANDLING AV TREHOLT-SAKEN

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker tok i september 2010 Arne Treholts…

2010

Fredrik Fasting Torgersen

Fredrik Fasting Torgersen ble i 1958 dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo til fengsel på livstid og 10 års sikring.  

H…

Viggo Kristiansen

Ny begjæring om gjenåpning fra Viggo Kristiansen tas ikke til følge

Arne Treholt

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet å ta den tidligere gjenåpningsbegjæringen fra Arne Treholt opp til ny behandling

Viggo Kristiansen

Klage fra advokat Klomsæt i Baneheia-saken tas ikke til følge

2009

2008

Arne Treholt

Gjenopptakelseskommisjonen vil mandag 15.12.2008 kl. 11.00 offentliggjøre avgjørelsen av Arne Treholts begjæring om gjenåpning.

Avgjørelsen blir lagt…

2006

Fredrik Fasting Torgersen

Gjenopptakelseskommisjonen vil fredag 08.12.2006 kl. 11.00 offentliggjøre avgjørelsen av Fredrik Ludvig Fasting Torgersens begjæring om…