Avgjerder

Under dette punktet ligg eit samandrag av avgjerder om gjenopning og enkelte andre avgjerder av særleg offentleg interesse.

Enkelte avgjerder er i fulltekst. Kravsmål som ikkje blir tekne til følgje eller blir forkasta, blir normalt ikkje publiserte på heimesida.

Avgjerder som gjeld gjenopning av ugrunna ankenektingar, får ei veldig kort attgiving. Fleire opplysningar om gjenopning av denne typen saker ligg under fana «Om gjenopning».

Frå og med 1. januar 2010 er alle avgjerder frå kommisjonen publiserte i fulltekst på Lovdata, sjå www.lovdata.no

Avgrens søk

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

(2010 0092) Arne Treholt

Kommisjonens avgjørelse er tilgjengelig for nedlasting. For å lese dette dokumentet, trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for…

2010

(2009 0056) Drap

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet eller nytt bevis egnet til å føre til frifinnelse) - tilregnelighet

2009

2008

(2005 0028) Arne Treholt

Kommisjonens avgjørelse er tilgjengelig for nedlasting. For å lese dette dokumentet, trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for…

2007

2006

2005

2004