Avgjørelser

Under dette punktet ligger et sammendrag av avgjørelser om gjenåpning og enkelte andre avgjørelser av særlig offentlig interesse. Enkelte avgjørelser er i fulltekst. Begjæringer som ikke tas til følge eller blir forkastet, publiseres normalt ikke på hjemmesiden.

Avgjørelser som gjelder gjenåpning av ubegrunnede ankenektelser gjengis veldig kort. Mer opplysninger om gjenåpning av denne type saker ligger under fanen ”Om gjenåpning”.

Fra og med 1. januar 2010 er alle avgjørelser fra kommisjonen publisert i fulltekst på Lovdata, se www.lovdata.no

Avgrens søk

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

(2010 0092) Arne Treholt

Kommisjonens avgjørelse er tilgjengelig for nedlasting. For å lese dette dokumentet, trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for…

2010

(2009 0056) Drap

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet eller nytt bevis egnet til å føre til frifinnelse) - tilregnelighet

2009

2008

(2005 0028) Arne Treholt

Kommisjonens avgjørelse er tilgjengelig for nedlasting. For å lese dette dokumentet, trenger du programvare for fremvisning av PDF-dokumenter, for…

2007

2006

2005

2004